המרה אקסל מסב      

https://www.masav.co.il//

אקסל מסב

מקבץ

מקבץ העברות

העברות

תשלומים

Excel to masav

המרה מאקסל למסב

תשלומים לקופות גמל

שקד מחשבים

קל מוסד

atp

העברות כספים

לשכות שרות

העברות ספקים תשלומים מאקסל למסב

המלאך

קשר הוראות קבע

עסקים

מרכז סליקה בנקאי

משכורות

ספקים

קופות גמל

עיסקית

convert

masav

http://www.kesherhk.co.il/